Προφίλ
  home
  Εικοσιδύο χρόνια στην ξενόγλωσση εκπαίδευση με πιστοποιημένη επιτυχία στις ευρωπαϊκές γλώσσες:
 • Αγγλικά
 • Γαλλικά
 

Ιδρύθηκε στο Καλαμάκι και μετά απο έντεκα χρόνια στην ευρύτερη περιοχή του Αλίμου ιδρύθηκε το πρώτο παράρτημα στη Γλυφάδα. Το 1990 υπήρξε σταθμός επέκτασης σε μια νέα αγορά όπου το 1992 δημιουργήθηκε το τρίτο παράρτημα και πάλι στην Γλυφάδα.
Η συνέπεια, η υπευθυνότητα καθώς και η υψηλή κατάρτιση των καθηγητών μας εξασφαλίζουν μια ξεχωριστή θέση στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.

 • Τα ταχύτατα εντατικά επίπεδα σπουδών ανταποκρίνονται απόλυτα σε όλες τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες των σπουδαστών.
 • Τα ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα καλύπτουν τις μαθησιακές ανάγκες των σπουδαστών όλων των επιπέδων.
 • Το αυστηρά επιλεγμένο προσωπικό αποτελείται από καταξιωμένους καθηγητές με μεγάλη πείρα, υψηλή ικανότητα μεταδοτικότητας και διάθεση συνεργασίας με τους σπουδαστές.
 • Το Internet εξασφαλίζει ανοικτή γραμμή με όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα και άμεση επαφή με τα ξένα πανεπιστήμια.
 • Οι προσεκτικά επιλεγμένες και εξειδικευμένες σειρές βιβλίων σε όλες τις γλώσσες εγγυώνται την σε βάθος εκμάθησή τους, καλύπτοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σπουδαστή.
 • Η χρήση των πιο σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων (κασσέτες ήχου, video, υπολογιστές Multimedia) παρέχει ευχάριστη και ολοκληρωμένη εκμάθηση.
 • Η επίλυση ασκήσεων λεξιλογίου και γραμματικής στους ειδικούς εκπαιδευτικούς υπολογιστές βοηθά τον σπουδαστή να ελέγχει τις γνώσεις του και παράλληλα να μαθαίνει τη λειτουργία των υπολογιστών μέσα από μια απλή διαδικασία. (Multimedia)
 • Η συνεχής παρακολούθηση της προόδου και η καθημερινή ενημέρωση των σπουδαστών οδηγεί με απόλυτη επιτυχία στην επίτευξη των στόχων και στην απόκτηση αναγνωρισμένων πτυχίων.
 • Η λειτουργία ομάδων συνομιλίας καθώς και η ευρεία θεματολογία προφορικών συντελούν στην ορθή χρήση του προφορικού λόγου αναπτύσσοντας την ικανότητα επικοινωνίας του σπουδαστή.
 • Οι σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους εξασφαλίζουν τις ιδανικές συνθήκες λειτουργίας των μαθημάτων σε ένα όμορφο και ευχάριστο περιβάλλον.
 • Τα εκπαιδευτικά μας ταξίδια συνδυάζουν την ψυχαγωγία με την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.


created by Hellas Internet