Εκεί που η μάθηση γίνεται γνώση...

«Γλωσσομάθεια» φιλοδοξεί να καλύψει όλες τις απαιτήσεις των νέων για μια ξενόγλωσση παιδεία που είναι απαραίτητη στη σημερινή κοινωνία όπως αυτή είναι προδιεγεγραμμένη απο τις νέες Ευρωπαϊκές εξελίξεις .Η «Γλωσσομάθεια» διαθέτει όλα τα στοιχεία για να μετουσιώσει τη ΜΑΘΗΣΗ μιας ξένης γλώσσας σε ΠΡΑΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ.
Ακολουθώντας το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς στις γλώσσες η «Γλωσσομάθεια» αναβαθμίζει τα τμήματα διδασκαλίας ώστε να ανταποκρίνονται στα αντίστοιχα πτυχία για όλες τις Ευρωπαϊκές γλώσσες.
Σας δίνεται η ευκαιρία να πιστοποιήσετε οποιοδήποτε επίπεδο γνώσης με επίσημο τίτλο σπουδών από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια.
Σας περιμένουμε λοιπόν για μια πληρέστερη ενημέρωση για να σας δοθεί η ευκαιρία να διαπιστώσετε από κοντά ότι οι στόχοι σας μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.»
Created by Hellas Internet